Hizmetlerimiz

Hizmet alanlarımız 4 ana başlıkta toplanmaktadır.

Mühendislik hizmetleri

 • Elektrik uygulama proje çizimi, keşif analizi ve teknik şartname hazırlanması
 • İşyeri açma ruhsatı için elektrik proje çizimi
 • Elektrik idarelerinde enerji müsade yazısının alınması, trafo izin belgesinin alınması, elektrik talep dosyalarının onaylatılması ve uygunluk onaylarının alınması.
 • Orta gerilim aboneliği olan işletmelerin trafo işletme  ve bakım sorumluluk hizmetleri

Elektrik tesisat ve sistem uygulama hizmetleri

 • Orta gerilim trafo kurulumu ve enerji nakil hatlarının tesis   edilmesi
 • Alçak gerilim elektrik tesisatlarının yapılması ve devreye alınması.
 • Elektrik kumanda ve dağıtım panolarının projelendirilip, yapılıp ve tesis içinde kurulumun yapılması
 • Zayıf akım tesisatlarının yapılıp ve devreye alınması.
 • Elektromekanik ve plc  kumanda panoları tasarımı ve yapılması
 • Exproof ortam elektrik tesislerinin projelendirilip ,Atex sertifikalı malzeme ile   uygulamasının yapılması.
 • Tesislerdeki statik elektrik sorunlarının analizlerinin yapılarak çözümlenmesi.

Elektrik sistem danışmanlığı

 • Yeni tesis kurulumunun maliyet analizi ve raporlanması
 • Eski tesislerde işletme maliyetlerinin analizi ve raporlanması
 • İşletmelerdeki teknik personel temini  veya mevcut personele teknik danışmanlık desteğinin verilmesi.

Elektrik ölçüm , kontrol ve raporlama hizmetleri 

 • Elektrik iç tesisat kontrol ve raporlama hizmetleri
 • Topraklama ölçümü ve raporlama  hizmetleri
 • Yıldırımdan korunma tesisleri ölçüm kontrol ve raporlama hizmetleri
 • Katodik ölçüm kontrol ve rapolama hizmetleri